Sağlam Çocuk Takibi ; bir çocuğun doğumdan reşit olana dek yani yasalarımızda 18 yaş olarak nitelendirilen ancak aslında kişinin kararlarına özgür ve nitelikli iradesiyle karar verme yetisine erişene kadar düzenli bir şekilde takip-muayene ve yönlendirmelere tabii tutulmasıdır.

Fiziksel olarak muayene edilen çocuk bunun yanında ruhsal olarak da değerlendirilmeli , çocuğun mental olarak gelişimi de basamaklandırılmalıdır. Fiziksel muayenenin devamlılık arz etmesi ve aileye de nasıl yapılacağı konusunda tavsiyeler verilmesi gelişim ve takiplere aile katılımı ile Sağlam Çocuk Takibi bilincinin aşılanması konusunda önemli noktalardır.

Ruhsal gelişimin takibinin ise hekim tarafından çocukla sıcak , samimi ve güven dolu bir ortamda gerçekleşmesi uygundur.Bu ortamın ,eğer çocuk için uygun olacağı da ortadaysa aileden ayrı olarak yapılması daha verimli olabilir.

Sağlam Çocuk Takibi günümüzde Çocuk Sağlığı Uzmanları ve pedagoglar tarafından ortak açılan özel kliniklerde yapılmakta ancak bu muayene ve ziyaretler günümüz şartlarında çok az ailenin karşılayabileceği maddi külfetler getirmektedir.

Çocuklarımızın karakterli , kendini bilen , neler yapabileceğinin farkında olan gençler ve bireyler olabilmesi için sağlam çocuk takibinin herkesin ulaşabileceği niteliklerde olması gerekmektedir.

There are no comments yet

    • Hello, guest

      FACEBOOK YORUMLARI